logotyp
Login
  • image 306
  • image 307
  • image 309
  • image 305
  • image 298
  • image 292

Nadační fond Curie

Vážení rodiče,

v roce 2011 byl založen Nadační fond Curie, jehož posláním je shromažďovat finanční prostředky či nepeněžitá plnění od subjektů se vztahem k Základní škole nám. Curieových, které se přihlásí k myšlence všestranné podpory rozvoje této školy, jejích žáků a pedagogů. Z Nadačního fondu Curie jsou financovány především projekty v následujících oblastech:
 podpora materiálního dovybavení školy, učební pomůcky, kulturní, výtvarná, sportovní činnost, apod.
 mimoškolní činnost, rozšíření výuky (rozšíření nabídky), podpora výuky cizích jazyků rodilými mluvčími
 vyrovnání sociálních rozdílů mezi žáky - financování mimoškolní činnosti, škol v přírodě, ozdravných pobytů, jazykových pobytů, výletů apod.) – zajištění rovných příležitostí pro všechny žáky
 preventivní programy, projekty, prezentace a rozvoj profilace školy
 podpora a rozvoj talentu a nadání žáků
 podpora dalšího rozvoje pedagogů – vzdělávání, zvyšování a prohlubování kvalifikace apod.
 volnočasové aktivity (vlastní pořádané akce v oblasti kulturně - společenské, jazykové, sportovní
apod.)

V loňském školním roce Nadační fond Curie sponzoroval pro žáky 1. stupně společné vánoční divadelní
představení, podpořil výuku Aj s rodilým mluvčím, studijní workshop žáků 8. tříd a další aktivity, včetně individuální finanční podpory sociálně slabých žáků k realizaci výjezdu na školu v přírodě či na zahraniční výjezd organizovaný školou.
Od výše nashromážděných finančních prostředků se odvíjí i další rozvojové aktivity školy.

Proto si Vás
dovolujeme oslovit s žádostí o příspěvek do Nadačního fondu Curie ve výši 300,- Kč, č.ú. 2106382616/2700.

Výsledky hospodaření se svěřenými financemi jsou k nahlédnutí v kanceláři školy nebo u předsedy správní rady NF Ing. Petra Hejmy.

Děkujeme

Vaše vedení školy

Základní škola nám. Curieových
nám. Curieových 886/2
110 00 Praha 1 - Staré Město

IČ: 60436115

kancelář školy:
222 319 932
724 079 838  (mobil)

vrátnice: 773 617 414  

e-mail: info@zscurie.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA
ID schránky: 8f5yrit

Obecná informace
o zpracování osobních údajů

Ředitelka školy: 
Mgr. Tereza Martínková
224 890 189, mobil 724 079 837
tereza.martinkova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky I. stupeň:
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
222 319 867, mobil 777 777 075
iveta.bassyova@zscurie.cz

Zástupkyně ředitelky II. stupeň: 
Ing. Iveta Trefná 

222 319 867, mobil 773 548 332
iveta.trefna@zscurie.cz


školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Ing. Iveta Trefná 
iveta.trefna@zscurie.cz
773 548 332

Školní psycholog

Mgr. Petra Narwa
petra.narwa@zscurie.cz
776 846 086

Speciální pedagog
Mgr. Dita Kučerová
dita.kucerova@zscurie.cz
777 777 055

Školní metodik prevence
Mgr. Renata Koudelová
renata.koudelova@zscurie.cz

Osobní dotazník žáka

Žádost o přestup

Přihláška MNŽ

Uvolnění z vyučování

Darovací smlouva
Ředitelka školy

Mgr. T. Martínková 724 079 837

Zástupkyně ředitelky školy

PaedDr. I. Bassyová 777 777 075

Kancelář školy 222 319 932
Základní škola nám. Curieových

nám. Curieových 2

Praha 1 110 00

Vstup do budovy je z

Dušní ulice č. 19
en
Základní škola Curie

Created by © 2013 - 2022 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy